Canalizare casă, blocuri, ansambluri rezidențiale

O canalizare este un sistem de canale care colectează apele uzate din casele de locuit sau din unităti industriale, transportă aceste ape pană la un punct central, unde sunt epurate și apoi evacuate într-un emisar.
La alcătuirea instalației de canalizare a apelor uzate menajere se ține seamă de numărul și modul de amplasare în clădire a obiectelor sanitare. În cazul nostru, instalația de canalizare reprezintă un sistem de conducte care transportă apele uzate menajere pentru a fi deversate.
Este interzisă deversarea în rețeaua de canalizare a gunoiului menajer, a uleiurilor uzate și a produselor inflamabile, a grăsimilor, și, în general, a oricăror corpuri solide sau cele cu un nivel biodegradabil scăzut. Sistemele pot fi: unitare-cu o singură conductă în care apele uzate menajere și cele pluviale se amestecă și se vărsa împreună în colectorul stradal, și separative-cu conducte separate pentru apele uzate menajere și pluviale.

Elementele componente ale instalației interioare de canalizare menajeră se clasifica în funcție de poziția lor și de rolul pe care îl îndeplinesc: conducta de legătură-între obiectul sanitar și coloană; coloana de canalizare verticală; conducta de ventilare-realizează aerisirea instalației și poate fi separată, comună, suplimentară sau dublată; conducta colectoare orizontală din interiorul clădirii; accesorii-piese de curățire, goliri, separatoare, sifoane și vane; și racordul care asigură legătura între utilizator (client) și canalul public.

Pentru realizarea instalațiilor de canalizare interioară se folosesc materiale metalice și diverse aliaje (fontă de scurgere, oțel, cupru, alamă, plumb); nemetalice (gresie ceramică, beton simplu și beton armat, sticlă); plastic (PVC, PE, PP, ABS). Conductele de canalizare se montează aparent pe suprafața pereților sau, mascat, în ghene.
Rețeaua funcționează, în general, gravitațional, dar, în zonele depresionare, apa uzată este pompată prin intermediul unor stații de pompare.

Magic Star Instalații vă ajută cu servicii de:


-Execuție instalații și rețele apă-canalizare, sisteme de canalizare.
-Execuție cămine de inspecție și guri de scurgere, sisteme de colectare și refolosire a apei, tunele de pecolare, cămine apă-canal.
-Lucrări în domeniul instalațiilor sanitare: rețele de canalizare, racorduri de canalizare, branșamente de apa.
-Echipamente pentru canalizare (cămine din polietilenă, rezervoare, fose septice, stații de epurare).
-Echipamente de tratare a apei (filtre, stații dedurizare, stații demineralizare, stații de epurare), utilități (toalete ecologice, pompe și sisteme de canalizare, țevi, tuburi).

Montajul căminelor de scurgere cu capac de protecție.

Close Menu