Echipa

În momentul în care vei deveni client Magic Star Instalații, vei aprecia cu adevărat profesionalismul și calitatea muncii noastre.

Iulian_Munteanu
Iulian Munteanu este director administrativ, se găsește în relațiile comerciale cu beneficiarii, de ofertare și nu numai.
Activităţi zilnice:
 • Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor;
 • Planificarea și coordonarea activității administrative, supravegherea utilizării raționale a resurselor și a efectuării cheltuielilor;
 • Planificarea, coordonarea și controlul activității personalului administrativ;
 • Stabilește relații bune cu furnizorii pentru rezolvarea în timp util și în condiții bune a tuturor problemelor ocazionale;
 • Asigură realizarea și implementarea cerințelor legale pentru buna funcționare a companiei;
 • Analizează și rezolvă problemele clienților;
 • Asigurarea instruirii pe linie de Protecție a Muncii și de Prevenire și Stingere a Incendiilor.
David_Constantin

David Constantin, director tehnic se ocupă cu partea tehnică și automatizări, se află mereu pe șantier alături de echipa de lucru, punând în aplicare toate ideile clinetului și cerințele proiectului. 
Activități zilnice :

 • Coordonarea proiectelor executate în firmă, este intotdeuna alături de echipa de muncitori
 • Răspunde de activitatea de planificare, lansare în execuție și urmărire a execuției lucrărilor, în corelație cu celelalte activități conform cerințelor contractelor perfectate cu clienții. 
 • Coordonează activitatea de emitere și gestionare a procedurilor tehnice de execuție (PTE), necesare lucrărilor executate de organizație și altor activități specifice. Aprobă aceste proceduri . 
 • Asigură cunoașterea, înțelegerea, respectarea și actualizarea politicii și obiectivelor calității, în cadrul organizației, printr-o adecvată comunicare internă .
 • Asigură automatizarea lucrărilor de instalații executate  și urmărește modul în care se asigură exploatarea rațională și eficientă a tuturor mijioacelor de automatizare, precum și efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere și reparații a acestora .
Gabriela_Apostol
Gabriela Apostol este contabilă firmei   iar câteva din atribuțiile ei sunt:
 • Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • Asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societatatii;
 • Organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare.

Membrii echipei noastre sunt prietenoși și au cunoștințele necesare pentru a rezolva problemele dumneavoastră. După ce sunați, un instalator sau un tehnician calificat va veni să realizeze o analiză a nevoilor dumneavoastră, va face o estimare preliminară a duratei de lucru și a costurilor iar apoi vom lua toate măsurile necesare pentru a rezolva cât mai repede problema.

Personalul nostru este o echipă formată din oameni foarte bine pregătiți profesional, tineri, dinamici, cu dorința de a cunoaște în permanență lucruri noi și cu un comportament civilizat.
La locul de muncă sunt dispuși dialogului, schimbului de idei cu cei aflați în șantier și intro permanență colaborare cu constructorul pentru fluidizarea lucrărilor executate.