In momentul in care vei deveni client Magic Star Instalatii, vei aprecia cu adevarat profesionalismul si calitatea muncii noastre.

Iulian Munteanu

Director administrativ, se gaseste in relatiile comerciale cu beneficiarii, de ofertare si nu numai.
Activitati zilnice:

 • Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor;
 • Planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor;
 • Planificarea, coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ;
 • Stabileste relatii bune cu furnizorii pentru rezolvarea in timp util si in conditii bune a tuturor problemelor ocazionale;
 • Asigura realizarea si implementarea cerintelor legale pentru buna functionare a companiei;
 • Analizeaza si rezolva problemele clientilor;
 • Asigurarea instruirii pe linie de Protectie a Muncii si de Prevenire si Stingere a Incendiilor.

David Constantin

Director tehnic, se ocupa cu partea tehnica si automatizari, se afla mereu pe santier alaturi de echipa de lucru, punand in aplicare toate ideile clinetului si cerintele proiectului. 
Activitati zilnice :

 • Coordonarea proiectelor executate in firma, este intotdeuna alaturi de echipa de muncitori
 • Raspunde de activitatea de planificare, lansare in executie si urmarire a executiei lucrarilor, in corelatie cu celelalte activitati conform cerintelor contractelor perfectate cu clientii. 
 • Coordoneaza activitatea de emitere si gestionare a procedurilor tehnice de executie (PTE), necesare lucrarilor executate de organizatie si altor activitati specifice. Aproba aceste proceduri . 
 • Asigura cunoasterea, intelegerea, respectarea si actualizarea politicii si obiectivelor calitatii, in cadrul organizatiei, printr-o adecvata comunicare interna .
 • Asigura automatizarea lucrarilor de instalatii executate  si urmareste modul in care se asigura exploatarea rationala si eficienta a tuturor mijioacelor de automatizare, precum si efectuarea corespunzatoare a lucrarilor de intretinere si reparatii a acestora.

Gabriela Apostol

Este contabila firmei   iar cateva din atributiile ei sunt:

 • Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • Asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
 • Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare.

Membrii echipei noastre sunt prietenosi si au cunostintele necesare pentru a rezolva problemele dumneavoastra. Dupa ce sunati, un instalator sau un tehnician calificat va veni sa realizeze o analiza a nevoilor dumneavoastra, va face o estimare preliminara a duratei de lucru si a costurilor iar apoi vom lua toate masurile necesare pentru a rezolva cat mai repede problema.

Personalul nostru este o echipa formata din oameni foarte bine pregatiti profesional, tineri, dinamici, cu dorinta de a cunoaste in permanenta lucruri noi si cu un comportament civilizat.
La locul de munca sunt dispusi dialogului, schimbului de idei cu cei aflati in santier si intro permanenta colaborare cu constructorul pentru fluidizarea lucrarilor executate.